Servicii pentru retele canalizare, instalatii apa, igiena mediului

Servicii

Evacuarea și dezincrustarea rețelelor de canalizare prin mijloace combinate canal-jet:
- desfundare & spălare canal
- spălare, degresare conductă canal

Video inspecție (înregistrată pe CD/DVD) cu telecamere automate

Servicii de evacuare a rețelelor de canalizare în întreținere pentru Administrațiile Condominiale

Înlocuirea rețelelor de canalizare

Curățarea manuală și mecanizată, denisipare, decolmatare, transbordare

Dezinfecție fose septice și canale

Barbotarea cu adaos de apă a rezidurilor din fose septice și decantoare

Instalații sanitare

Vidanjare subsoluri de bloc, bazine, decantoare, spălatorii auto etc.

Aspirare și transport lichide speciale (uleiuri, grăsimi, chimice etc.) în ADR (cod CAEN 3810)

Curățare piscine

Construcții canalizări și branșamente

Desfundare canal, conducte cu înaltă presiune


Sistemul de calitate

Calitatea serviciilor noastre este rezultatul unui model axat pe două elemente de bază: analiza continuă a tematicilor firmei și dezvoltarea personalizată a activităților de îmbunătățire continuă.

Ne distanțăm de concurență acordând de fiecare dată aceeași atenție mărită aspectelor importante precum preselecția și selecția personalului, respectarea și utilizarea codului etic al societății, formarea continuă a personalului și nu în ultimul rând evaluarea constantă a gradului de satisfacere a clientului.